Berniaga dengan Tuhan

MASJID pada mula dibangun pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya menjadi sentra inspiring bagi seluruh kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan harmoni kehidupan, baik kehidupan beragama, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan keluarga, hingga tatanan lingkungan sosial. Kesemua bentuk harmoni kehidupan itu dibahasakan oleh al-Qur’an sebagai “Perniagaan dengan Tuhan”. Rasulullah berupaya dengan sungguh-sungguh membuka lapak-lapak …

Berniaga dengan Tuhan Selengkapnya »